Rob Waltmans - Biografie


 

BI OGRAFIE (KORT)

Rob Waltmans

Waltmans studeerde schoolmuziek en orgel aan het Maastrichts Conservatorium. Hij sloot de orgelstudie af met het einddiploma solospel orgel. Sinds 1964 is hij organist aan de basiliek in Meerssen. In zijn periode als organist zijn er twee orgels gebouwd in de basiliek: het koororgel in 1980 en het grote orgel in 1991.

 

Hij geeft concerten in nagenoeg alle landen van Europa, in Libanon en in Mexico en verleende verder zijn medewerking aan diverse c.d.’s  en aan opnames voor radio en tv. Van hem verschenen de c.d.’s “Orgels in Meerssen” en “Rob Waltmans bespeelt de orgels van de H.Petruskerk in Roggel, de Gertrudiskerk in Lottum en de Annakerk in Heerlen”.

Hij was docent aan het Romboutscollege in Brunssum en de Japanse Teikyo-University in Maastricht en hij bekleedt verschillende bestuursfuncties. Zo is hij o.a. vice-voorzitter  van de S.O.L. ( de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg ) en is hij lid van C.M.M., de orgelkring, die in de gemeente Meerssen orgelconcerten organiseert.

 

Van 1997 tot 2012 was hij dirigent van het Meerssens Mannenkoor.

 

In 2007 werd hij Titulair Hoofdorganist van de H.Martinuskerk te Geulle.

 

Info: www.robwaltmans.nl

 

BIOGRAFIE (UITGEBREID)

Rob Waltmans studeerde na zijn gymnasiale opleiding orgel en schoolmuziek aan het Maastrichts Conservatorium . De studie heeft hij in 1971 afgesloten met het Einddiploma solospel orgel.

Hij geeft concerten in nagenoeg alle landen van Europa, in Libanon en in Mexico en verleende verder zijn medewerking aan diverse c.d.’s  en aan opnames voor radio en tv. Van hem verschenen de c.d.’s “Orgels in Meerssen” en “Rob Waltmans bespeelt de orgels van de H.Petruskerk in Roggel, de Gertrudiskerk in Lottum en de Annakerk in Heerlen”.

Hij was docent aan het Romboutscollege in Brunssum en de Japanse Teikyo-University in Maastricht en hij bekleedt verschillende bestuursfuncties. Zo is hij o.a. vice-voorzitter  van de S.O.L. ( de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg ) en is hij lid van C.M.M., de orgelkring, die in de gemeente Meerssen orgelconcerten organiseert.

 

Van 1959-1964 was hij organist aan de St.Gerardus-Majellakerk in Heksenberg ( Heerlen ). Sinds 1964 is hij verbonden aan de Basiliek te Meerssen.Van 1967-1998 was hij docent muziek aan het Romboutscollege te Brunssum. Muziek was op deze school eindexamenvak op zowel HAVO als Atheneum. Uit deze groepen zijn vele beroepsmusici voortgekomen. Ook leidde Rob Waltmans gedurende 32 jaar het Rombouts Schoolorkest.  Het ensemble maakte concertreizen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Litouwen. Ook trad het orkest regelmatig op voor de radio en TV. Ook won het orkest eerste prijzen [ KRO, Popey 1988, Hasselt (B) 1994 ].  In 1985 maakte het orkest een LP; ook verleende het medewerking aan een LP van de Gemeente Brunssum.

Rob Waltmans was ook docent orgel aan de muziekscholen van Brunssum en Hoensbroek.

Van 1990-1991 was hij docent “European Music” aan de Japanse Teikyo Universiteit in Maastricht. Hij verzorgt tot op heden educatieve orgelconcerten in de Basiliek in Meerssen i.s.m. met Teikyo Europe.

Van 1992-1999 was hij begeleider ( orgel en piano ) en repetitor van het jongenskoor De Meerssener Nachtegalen. Het koor ( o.l.v. Wiel Botterweck ) gaf vele concerten in Nederland ( o.a. in het Kurhaus Scheveningen, Kerkrade opening WMC ) in Duitsland, België, Oostenrijk ( Salzburg Pueri Cantoresfestival )   Het koor verleende zijn medewerking aan uitvoeringen van de Matthäuspassie van J. S. Bach, en aan opera’s: Hänsel und Gretel, La Bohème. Kertsmis 1996 was het koor rechtstreeks te zien en te horen op TV, samen met John Bröcheler en de Mestreechter Staar. 

Van 1997-2012 was Rob Waltmans dirigent van het Meerssens Mannenkoor. Vanaf de heroprichting in 1997 heeft het MMK een gestage ontwikkeling doorgemaakt en het koor heeft zich een plaats weten te veroveren in de wereld van de mannenkoren. Het koor treedt regelmatig op, ook in België en Duitsland. In 2002 vierde het koor het eerste lustrum.

Rob Waltmans heeft zich ook steeds ingezet voor de bevordering van de muziek in het algemeen en van de orgelcultuur in het bijzonder.                                                    

Van 1974-1981 was hij bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging, afd. Limburg                                                                                        

Van 1978-1981 was hij bestuurslid van de muziekcommissie van de Gemeente Brunssum

Van 1981-1987 was hij voorzitter van genoemde muziekcommissie                            

Van 1978-1987 was hij voorzitter van de Orgelcommissie van de Gemeente Brunssum  

Van 1978-1984 was hij lid van de commissie ter begeleiding van de invoering van muziek als examenvak op het VWO.

Van 1991 tot heden is hij bestuurslid en muzikaal adviseur van C.M.M. ( de orgelkring van de Gemeente Meerssen).

Van 1998 tot heden , secretaris van de S.O.V. ( de orgelkring van de Gemeente Voerendaal ).

Van 2001 tot 2014 was hij vice-voorzitter van de S.O.L. ( de samenwerkende orgelvrienden Limburg ).

Vanaf januari 2004 is hij tevens bestuurslid van de Stichting kerkorgelconcerten in Heerlen.


 

 

 

Terug naar de homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2002 Rob Waltmans - Last update:14-02-2004